Általános Szerződési Feltételek

 

A Valuebot egy web alapú szolgáltatás, amelynek a tulajdonosa és üzemeltetője a Value Based Solutions Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1075 Budapest, Károly krt. 5/a., cégjegyzékszám: 01 09 348397 (magyar jog szerint bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (továbbiakban Valuebot” )).

 

Ezek a feltételek szabályozzák és meghatározzák az összes Valuebot szolgáltatás használatát, beleértve a „www.valuebot.io” weboldalt és annak teljes tartalmát is. Jelen feltételek elválaszthatatlan részét képezik az Adatvédelmi irányelvek.

A Valuebot WEBOLDALAK (BELEÉRTVE A TARTALMAIKAT IS), SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ FELTÉTELEKET, MINT HASZNÁLATOT MEGHATÁROZÓ KÖVETELMÉNYEKET ÉS AZ ESETLEGES TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS MÓDOSÍTÁSOKAT. HA NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A FELTÉTELEKKEL, VAGY NEM AKAR ELEGET TENNI NEKIK, KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A Valuebot OLDALÁT, PRODUKTUMAIT VAGY SZOLGÁLTATÁSAIT. A Valuebot fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felülvizsgálja vagy módosítsa ezeket a feltételeket, beleértve az árjegyzéket is, hogy eleget tegyen a rá vonatkozó műszaki, jogi vagy egyéb követelményeknek. A megállapodás legújabb frissített változata minden esetben elérhető a „www.valuebot.io” weboldalon. A Valuebot legalább 30 nappal az új verzió hatálybalépése előtt a felhasználókat e-mailben értesíti az új feltételekről. A felhasználónak jogában áll elutasítani a feltételek megváltoztatását, és felmondani a szerződést a support@valueonboard.com e-mail címen keresztül. Ha a felhasználó nem utasítja vissza feltételek változását, amelyekről értesítést kapott, a további szerződési kapcsolatot a feltételek új változata szabályozza. Ezek a dokumentumok az utolsó frissítés napján lépnek hatályba. 

1. Definíciók

A dokumentumban használt „Ön”, „Öné” vagy „Felhasználó” szavak alatt a Valuebot weboldalt és annak szolgáltatásait használó személy értendő, ezért ezeket a szavakat (és formáikat) is így kell értelmezni. Hasonlóképpen, a „Mi”, „Miénk” és “Valuebot” szavak a Value Based Solutions Kft-re vonatkoznak és így kell értelmezni. A „Felhasználói adatok” kifejezés olyan személyes adatokat jelent, amelyeket a valuebot.io regisztrációjából és/vagy bármely más Valuebot szolgáltatásból az Adatvédelmi irányelvekkel egyezően megfelelő jogalappal beszerezhetünk. A „Honlapunk” kifejezés a „www.valuebot.io” weboldalra és az összes hozzá kapcsolódó webhelyre vonatkozik. Ezzel szemben a “Valuebot oldalak/kérdőívek/chatbotok” kifejezés a felhasználók kérdőíves oldalaira, létrehozott chatbotjaira, azaz az általuk létrehozott Valuebot oldalakra utal. „Harmadik fél” minden olyan személyt/szervezetet/vállalkozást jelent, amely nincs kapcsolatban a Valuebottal.

2. Ajánlott szolgáltatások


2.1 Ingyenes verzió

A Valuebot rendszere egyszerű, online kérdőívek készítéséhez és működtetéséhez, érdeklődő gyűjtéshez minden felhasználó számára teljesen ingyenes.

 

2.2 Előfizetéses szolgáltatások

A Valuebot rendszere integrálható más szoftverekhez, készíthető komplex elágazás valamint kalkuláció. Ezen funkciók az ingyenes verzió esetén nem elérhetők. Amennyiben felhasználó használni szeretné a következő funkciókat:

 • feltételes logika
 • google spreadsheet integráció
 • CRM integráció
 • egyedi integráció
 • fájl feltöltés

előfizetéses szolgáltatásokat vásárolhat.

 

3. Fizetett szolgáltatások

Minden szolgáltatásnak meghatározott ára vagy árkategóriája van. Ezek az árak a piaci változásokkal összhangban változhatnak, vagy átmenetileg speciális/akciós árakkal helyettesíthetőek. Az árak helyi pénznemben vagy amerikai dollárban (USD) vannak megadva. Az árlista áttekintése megtalálható az Árak oldalon. Az összes feltüntetett ár (weboldalon, árjegyzéken, alkalmazásokban stb.) ÁFA nélkül szerepel, mivel annak összegét az adott ország szabályai határozzák meg, ahonnan vásárol. A vásárlás befejezése előtt a végső árat a bevásárlókosarában fogja látni.

4. Szerződés és szerződés felbontása

 

4.1 Szerződés

A szolgáltatási szerződés attól a pillanattól érvényes, amikor a Felhasználó (Ön) elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Prémium szolgáltatások igénybe vétele esetén az erre vonatkozó megállapodás annak megrendelésétől érvényes, amelyet a felhasználó ráutaló magatartással, a megrendelési folyamat elindításával kezdeményezhet. A szerződés nem minősül írásbelinek.

 

4.2 A szerződés időtartama és felbontása

Prémium szolgáltatások esetén a szolgáltatáscsomagok megvásárlására vonatkozó szerződés automatikusan megújul a kiválasztott előfizetési időszaknak megfelelően, egészen addig, amíg a Felhasználó nem hosszabbítja meg az előfizetést. Ebben az esetben a Felhasználó indokolás nélkül jogosult azt kérni, hogy a fiókhoz tartozó összes létrejött és kezelt adat törlésre kerüljön.

 

Az Általános Szerződési Feltételek által szabályozott szolgáltatások olyan szolgáltatásnak minősülnek, amelynek a teljesítését a Valuebot a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és jelen Feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Ennek megfelelően felhívjuk a Felhasználók szíves figyelmét arra, hogy a valuebot.io weboldal illetve szolgáltatásainak igénybevétele esetén a szolgáltatás jellegénél fogva a fogyasztókat egyébként indoklás nélkül megillető 14 napos elállási jog nem illeti meg a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján. 

Az előfizetés lejártát követően a felhasználói fiókban létrejött és kezelt adatok - ide nem értve a személyes adatokat, amelyre az Adatvédelmi irányelvek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni - továbbra is elérhetőek maradnak a Felhasználó számára.

5. Fizetés, díjak és visszatérítések

 

5.1 Fizetés feldolgozó partnerünk

A Valuebot-fizetések feldolgozásához egy harmadik fél szolgáltatásait használjuk. A kifizetések feldolgozására is érvényes az Adatvédelmi irányelvek alkalmazása, de emellett érvényesülnek a Payment processor Adatvédelmi Irányelvei is, amennyiben azok nem nyújtanak alacsonyabb védelmi szintet a valuebot.io adatvédelmi irányelveinél illetve jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumba foglalt követelményeknél. Jelenlegi fizetés-feldolgozónk a PayPal Holdings, Inc. aki a kifizetések feldolgozása során jelen illetve saját Általános Szerződési Feltételeit használja fel. A Payment processor teljesítménye és biztonságáért nem vállalunk felelősséget és nincs lehetőségünk az ellenőrzésre sem. Ön vállalja, hogy megrendeléskor minden díjat az érvényes fizetési feltételeknek megfelelően a Payment Processor révén fizet ki. Elfogadja, hogy a díj megtérítését a fiókjában választott fizetési formával hajtja végre. Fenntartjuk a jogot arra, hogy javítsuk vagy utasítsuk feldolgozónkat az esetleges hibák javítására, még abban az esetben is, ha már kértük vagy elfogadtuk a kifizetést.

Megjegyzés: Ha kérdései/kérései vannak a fizetésekkel kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon a PayPal Holdings, Inc. Ügyfélszolgálathoz. A Valuebot nem rendelkezik hozzáféréssel a fizetési információkhoz (bővebben a fizetési formákról és a biztonságról- lásd az 5.7. bekezdést).

 

5.2 Díjtételek

A jelen Feltételekkel szabályozott szolgáltatások egyes részeinek használata díjköteles (ilyen kiegészítő szolgáltatásokat „prémiumszolgáltatásoknak” nevezünk). A prémiumszolgáltatások mindaddig hatályban maradnak, amíg azok e megállapodásnak megfelelően bármely Fél meg nem szünteti a szerződés jövőre vonatkozó felmondásával vagy más módon. A megrendelés Felhasználó általi térítése előtt a Felhasználó tájékoztatást kap a kiválasztott prémiumszolgáltatások végső áráról, beleértve az esetleges további díjakat, az ÁFÁ-t stb. A végső árak és díjak megjelennek a számlán, amelyet a kifizetés után a Felhasználó Valuebot fiókjában a „Billing” alatt találhat meg, hacsak nincs feltüntetve másképpen.

 

5.3 Az előfizetés automatikus meghosszabítása

 

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Önnek a non-stop szolgáltatásokat, a prémium előfizetési időtartamát és a Felhasználó ehhez kapcsolódó díjtérítési kötelezettségét az első kifizetés időpontjától kezdve automatikusan meghosszabbítjuk egészen az automatikus megújítási funkció kikapcsolásáig. 

Az automatikus megújítást bármikor letilthatja a Valuebot fiókja beállításai között, vagy lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

 

5.4 A díjak be nem fizetése

Ha nem fizeti a prémium szolgáltatáshoz tartozó előfizetési díjat a meghatározott esedékességig, automatikusan az ingyenes verzió válik elérhetővé a Felhasználó számára.

 

5.6 Visszatérítési kérelmek

A Felhasználó bármikor visszavonhatja a prémium szolgáltatásokra vonatkozó előfizetést a Valuebot fiókjában a “Billing” menüpontban. A már kifizetett szolgáltatási díjjal kapcsolatban a Felhasználó nem élhet visszatérítési igénnyel. A fizetett szolgáltatás az előre megtérített érvényességi időtartam végéig aktív marad. A Felhasználó a fenti művelettel együtt letiltja az automatikus meghosszabbítás lehetőségét is (ld. 5.3. pontja). 

6. A szolgáltatások igénybevétele

A 6.1 - 6.8 bekezdések meghatározzák a Valuebot szolgáltatások engedélyezett használatának módját. Minden tevékenység, amely nincs összhangban a leírt használati előírással, vagy más módon tiltott, a Felhasználási szabályok megsértésének minősülnek, ami indokolja a Felhasználóval kötött megállapodásba foglalt szolgáltatások korlátozását.

 

6.1 Tartalom

Ön, mint Valuebot felhasználó elkötelezi magát, hogy nem fog küldeni vagy terjeszteni az oldalak (kérdőívek) révén olyan tartalmat, amely becsületsértő, fenyegető, obszcén, káros, pornográf vagy egyéb módon illegális jellegű. Szintén tiltott tartalomnak minősül minden olyan szöveg, amely bármilyen módon sérti vagy zavarja a Valuebot vagy mások jogait (beleértve a szellemi tulajdonjogok, a bizalmas adatokat és személyiségi jogokat is), valamint azok a tevékenységek, amelyek félelmet vagy kellemetlenségeket okozhatnak nekünk vagy másoknak. Ezen kívül tilos vulgáris, brutális, szexista, rasszista vagy más módon sértő véleményeket kifejezni. Felkérjük a Felhasználókat, hogy tartsák tiszteletben egymás és rendszert nem használó személyek jogait és jogos érdekeit.

 

6.2 A tartalom tulajdonjoga

Ön továbbá elkötelezi magát, hogy a jogos tulajdonos kifejezett engedélye nélkül, nem küld, vagy más módon nem tesz közzé a Valuebot oldalain olyan szerzői műveket, amelyekhez Önnek nincs megfelelő használati jogosultsága.

 

6.3 Rendszer megsértése

A Felhasználó nem tehet olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják a Valuebot oldalak működését vagy a webhely biztonságát.

 

6.4 SPAM

A Felhasználó nem támogathatja a Valuebot rendszerében vezetett projektjét SPAM küldésével (azaz a címzetteknek előzetes beleegyezésük nélküli e-mail küldéssel) és különösen tilos a rendszer elektronikus üzenet modulját SPAM küldésére használni (azaz a címzetteknek előzetes beleegyezésük nélküli tömeges e-mailek küldése).

 

6.5 A feltételek megkerülése

A Felhasználó semmilyen módszert nem használhat rosszhiszeműen és/vagy haszonszerzés céljából arra, hogy a szoftvercsomagok vagy a Valuebot szolgáltatás korlátozásait kikerülje.

7. A felhasználó kötelezettségei

 • Nem engedélyezett a saját felhasználói fiókot elérhetővé tenni harmadik fél számára. Ha több prémium számlát szeretne vásárolni az alkalmazottai (a szervezete) számára, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba. 
 • Őrizze hozzáférési adatait és személyes jelszavát biztonságos helyen, hogy megakadályozza illetéktelenek (harmadik fél) hozzáférését.
 • Biztonsági okokból rendszeres időközönként változtassa meg a jelszavát. Ha gyanítja, hogy egy harmadik személy ismeri a jelszót, azonnal módosítsa, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében.

8. Szellemi tulajdon

A Valuebot összes szerzői műve, anyaga, védjegyei és az oldalak többi részei, vagy a Valuebot szerzői joggal védett anyagaival együtt szállított termékek mindegyike a Valuebot vagy beszállítói tulajdonában áll. Ön nem jogosult a védett tartalom vagy anyagok használatára a Valuebot kifejezett engedélye nélkül. Az engedély csak az Általános Szerződési Feltételekben ismertetett használati módra vonatkozik. Ön nem másolhatja, többszörözheti, terjesztheti, nem használhatja kereskedelmi célokra vagy bármilyen más formában sem hasznosíthatja az anyagokat vagy tartalmakat, illetve nem segítheti/nem adhat lehetőséget a fentiekre egy harmadik személynek. 

9. Személyes adatok kezelés és feldolgozása

A személyes adatok kezelése és feldolgozása során, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletek alapján járunk el (röviden „GDPR”). A személyes adatok kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos irányelvekről és eljárásokról a www.valuebot.io webhelyen közzétett Adatvédelmi Irányelvek című részben olvashat bővebben, amely jelen ÁSZF elválaszhatatlan részét képezi és kötelező a Felekre nézve.

10. Az Általános Szerződési Feltételek megsértése

A jelen Általános Szerződési Feltételeket Felhasználó általi megsértése esetén a Valuebot mérlegelésébe tartozik, hogy szankciót vagy jogi eljárást kezdeményezzen, kivéve azokat az eseteket amikor ezeket az eljárásokat a jogszabályi követelményekre tekintettel kötelezettségünk megindítani. 

11. A szolgáltatásnyújtás megszakítása/megszűnése

Fenntartjuk a jogot arra, hogy határozatlan időre megszüntessük vagy felfüggesszük szolgáltatásainkat azoknak az ügyfeleknek, akik megsértették (vagy okunk van azt feltételezni, hogy megsértették)  a jelen feltételeket. A Valuebot akkor is fenntartja magának a jogot arra, hogy megszüntesse a szolgáltatásait a Felhasználó irányába, ha tudomást szerzünk arról, hogy elfogadhatatlan magatartást mutat, mások jogait sérti vagy veszélyezteti, vagy egyéb módon megszegi a felhasználási feltételeket.

12. A felelősség korlátozása

 • A Valuebot kizárja a felelősségét a valuebot.io oldalon előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá kizárja minden, a Szolgáltatás szakszerűtlen vagy jogszerűtlen használatából eredő kárért való felelősséget.
 • A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely a jogszerűtlen, a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Előfizető tudomásul veszi, hogy felhasználásra vonatkozó rendelkezések megsértése polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.
 • Minden olyan esemény, melyet a Felek tevékenységükkel befolyásolni nem tudnak, és a szerződéses teljesítést befolyásolja, jelen ÁSZF szempontjából vis maiornak tekintendő (pl. természeti katasztrófa, tűzeset, robbanás, sztrájk, áramkimaradás, Internet szolgáltatás kimaradása, hivatalos adatszolgáltatás hiánya stb.).
 • A Valuebot felelőssége kizárólag a Felhasználó felé csak szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés miatt bekövetkező kárért áll fenn. A Felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató felelőssége valamennyi szolgáltatása tekintetében a Felhasználó által a már megfizetett, illetve fizetendő díj mértékéig terjed, tekintettel arra, hogy a felszámított díj mértéke valamennyi Felhasználó vonatkozásában a felelősség korlátozására, illetve kizárására tekintettel kerül megállapításra.
 • A Valuebot a rendszerben kialakuló hibákért és azok tartalmáért valamint az esetleges szoftverben fellelhető hibából (bug) eredő jogszabályellenes működésért felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles az esetleges hibát jelenteni a Valuebot felé és amennyiben az jogellenes működést von maga után abban az esetben a hiba kijavításáig nem használja, mivel a Valuebot nem vállal érte felelősséget.

Nem vagyunk felelősek továbbá a következőkért sem:

 • A Felhasználó által írt tartalomért, elsősorban, de nem kizárólagosan, a blogbejegyzésekért és fórumokért. Kijelentjük, hogy ilyen anyagokat nem támogatunk és nem kötelesek tükrözni a Mi véleményünket. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a Mi véleményünk szerint ilyen anyagokat figyeljünk, ezekre válaszoljunk módosítsunk, töröljünk vagy letiltsuk a megjelenésüket nyilvános felületeinken.
 • Bármilyen a Valuebot oldalakon megjelent információ/bejelentés pontosságáért, időszerűségéért vagy megbízhatóságáért, úgyszintén nem vagyunk felelősek a Felhasználói blogon/fórumon megjelent bejelentésekért, tanácsokért és/vagy véleményekért. Amennyiben egy Felhasználónak vagy harmadik személynek bármilyen igénye merül fel más felhasználó munkájából és/vagy kijelentéséből kifolyólag, egyetért azzal, hogy a követelést az adott Felhasználótól fogja követelni és nem a Valuebot-tól.
 • A Valuebot weboldal minősége, pontossága vagy alkalmasságáért, kivéve, amit a jogszabályi környezet előír. Mindent megteszünk azért, hogy a legszélesebb körű, professzionális szolgáltatást nyújtsuk Önnek.

 

 

13. Rendelkezésre állás

A Valuebot garantálja, hogy az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít Valuebot szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. A Valuebot kérésre éves elszámolása során a rendelkezésre állásról független harmadik fél által készített jelentést biztosít.

 

 

2021.04.19